Update for 03/2018

I. Thay đổi và thêm mới

 • Triển khai và hoàn thiện chức năng của Module Request
 • Triển khai và hoàn thiện chức năng của Module Báo giá
 • Bắt chặt điều kiện khi có thao tác xóa dữ liệu Nhà cung cấp để đảm bảo không xóa nhầm, mất dữ liệu.
 • Triển khai phân hệ Kế toán, thay đổi, bổ sung và các module cần thiết.
 • Thay đổi, tối ưu cách hiển thị dữ liệu phòng trong form đặt dịch vụ Khách sạn.

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
 • Tối ưu các chức năng trong hệ thống để đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định
 • Bổ sung cột "Loại cabin" trong NCC Cruise tại Chiết tính tour sản phầm.
 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
 • Tối ưu chức năng Thay đổi dịch vụ sau khi đặt booking và chuyển thực hiện
 • Bắt chặt điều kiện xóa dịch vụ trong bảng Chiết tính khi Tour sản phẩm đó đã có booking
 • Tối ưu chức năng nhân bản Tour sản phầm
 • Bổ sung các trường thông tin cần thiết trong form đặt dịch vụ Cruise (du thuyền).