From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Điều hành

 

Hệ thống điều hành là lõi của công ty du lịch, hỗ trợ thực hiện, giải quyết các phát sinh trong, trước và sau khi khách du lịch sử dụng dịch vụ.

Nghiệp vụ tiếp sau của nghiệp vụ Bán hàng (sales)

Để điều hành 01 Tour (S.I.C) hoặc Dịch vụ ngoài bạn cần chuyển đổi booking theo hình dưới đây

Chuột phải vào Menu -> Booking/Request -> Booking,  sau đó click chuột phải -> Tiện ích -> Chuyển thực hiện

Hình ảnh: thao tác chuyển thực hiện của 01 bkktroubleshootingguide.gif