From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

Cập nhật mới

Cập nhật các phiên bản mới tại đây

Version: 1.4.7.8

Update: 27 - 29/5/2019

I. Thay đổi & Thêm mới

 • Thay đổi điều kiện hiển thị ngày mở bán tour (đối với tour S.I.C) khi tạo một phiếu đặt dịch vụ
 • Hệ thống bổ sung thêm cách tính lợi nhuận bằng một số tiền cụ thể (Fixed Amount) cho tour trong phần Booking, Request và Báo giá
 • Đối với tour S.I.C trong bảng chiết tính tour, bổ sung thêm cột tổng giá Nett các dịch vụ để làm căn cứ tính giá Nett cho tour
 • Ô search trong Điều hành dịch vụ, điều kiện về thời gian mở rộng lên 30 ngày 
 • Tối ưu tính năng điều hành, có thể thay đổi số lượng và giá dịch vụ sau khi đã chuyển thực hiện
 • Tối ưu bảng chiết tính sales trong Báo giá và Request
 • Tối ưu các trường dữ liệu trong danh sách Điều hành xe
 • Bổ sung thêm tính năng Export và In file ở các khu vực: Nhà cung cấp, Danh sách các booking sử dụng dịch vụ của Nhà cung cấp (Tab Booking trong Nhà cung cấp), Khách hàng, Dự chi, Công nợ Khách hàng và Công nợ nhà cung cấp
 • Tối ưu các trường dữ liệu và file Import trong module Khách hàng
 • Trong danh sách đoàn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng đã có trong hệ thống bằng cách search Email hoặc Số điện thoại
 • Doanh thu/doanh số dữ liệu có thể hiện thị dưới dạng Biểu đồ,danh sách và export file

II. Chức năng Addons

 • Multi-Brand: Addon này chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp có nhiều hơn 1 thương hiệu (doanh nghiệp đa thương hiệu) nhằm mục đích giúp doanh nghiệp in, xuất hóa đơn, xuất file,... theo đúng thương hiệu đang giao dịch với Khách hàng
 • Template chương trình tour: Chương trình tour in ra gửi khách hàng được trình bày chuyên nghiệp, mang đậm màu sắc nhận diện thương hiệu công ty. 
 • Master booking.

 


 

Version: 56.25.1.19

Update: 29/1/2019

I. Thay đổi & Thêm mới

 • Phiếu thu, phiếu chi

           + Bổ sung trường nhập ghi chú trong Phiếu chi, phiếu thu

           + Phiếu thu/chi sẽ không được xóa sau khi đã tick thanh toán

           + Tối ưu phần Chi phí ước tính

 • Thay đổi phương thức thêm mới dịch vụ cho Booking sau khi chuyển thực hiện.
 • Tối ưu giao diện hiển thị doanh thu cho từng sale trong module Quyết toán. 
 • Bổ sung và tối ưu phần Quyết toán: Xem chi tiết quyết toán của 1 tour. Đối với SIC tour sẽ có thêm chức năng phân tách quyết toán cho từng sale.
 • Booking/ Request/ Báo giá

           + Bổ sung các điểm đến trong hành trình tour của Báo giá/Request nhằm đa dạng các dịch vụ sử dụng dịch vụ Vé thắng cảnh

           + Thay đổi vị trí hành trình, dịch vụ của 2 ngày bất kỳ trong báo giá và request

           + Xuất file Excel bảng giá: hiển thị chi tiết các dịch vụ và giá áp dụng trong tour đó

           + Thêm trường Tên booking trong Phiếu đặt dịch vụ nhằm quản lý booking theo mục đích lưu trữ.

           + Tính giá cho trẻ em trong bảng chiết tính giá của Request.

 • Tối ưu mẫu email đặt dịch vụ đối với dịch vụ ngoài.
 • Hiển thị thông tin Mở bán tour đối với tour SIC trên giao diện Dashboard của Sales.
 • Tối ưu chức năng Import dịch vụ Nhà cung cấp
 • Mở rộng điều kiện giá áp dụng (Cố định, biến đổi) cho loại Nhà cung cấp Landtour
 • Tối ưu chức năng Giảm trừ, hiển thị số chỗ chính xác theo số khách thực tế trên xe

II. Chức năng Addons

 • Quyền Duyệt chi dành cho Kế toán trưởng trong phân hệ Kế toán
 • Booking series: Đặt được nhiều dịch vụ của 1 nhà cung cấp cho nhiều Booking khác nhau.
 • CRM

III. Triển khai

 • Hold Services
 • Booking Online - Đồng bộ dữ liệu từ Website về phần mềm hệ thống (Chỉ áp dụng đối với phần mềm TravelMaster và Website isoCMS của VietISO). 

 


Version: 56.11.4.24

Update: 25/9/2018

I. Thay đổi & Thêm mới

 • Điều hành xe trong Tour thực hiện

+ Automation ghép xe cho các booking đủ số́ chỗ (áp dụng cho SIC Module AddOn)
+ Tích hợp chức năng̉ xếp tràn số chỗ trong tour thực hiện
+ Linh động xe trong điều hành trong việc quay đầu xe trong ngày.
+ Thay đổi được Xe ô tô sau khi điều hành

 • Xuất file (Word, Excel, PDF) của bảng giá, chương trình tour, phiếu dịch vụ trong List booking, Request, Báo giá, Điều hành.
 • Automation (Cut of Date) trong tác vụ Công nợ NCC, KH thông qua màn hình kế toán và email.
 • Ghép Tour và Dịch vụ ngoài cho phân hệ điều hành
 • Thay đổi lịch Hướng dẫn viên sau khi điều hành Tour thực hiện
 • Tối ưu bảng Chiết tính tour liên quan đến dịch vụ Vé thắng cảnh và Xe ô tô
 • Tích hợp Tour mẫu vào Tour sản phẩm
 • Tối ưu

  + Hỗ trợ Điều hành quản lý dịch vụ Tour + Dịch vụ ngoài trên một màn hình
  + Tác vụ thay đổi dịch vụ trong điều hành gọn, đơn giản hơn
  + Thay đổi lịch Hướng dẫn viên sau khi điều hành.
  + Tối ưu bảng Chiết tính tour Sản phẩm

  ++ Chọn nhiều vé thắng cảnh trên một màn hình/điểm đến
  ++ Tự động tìm kiếm vé thắng cảnh theo điểm đến
  ++ Chọn nhiều loại xe oto trên một màn hình
  ++ Tích hợp Tour mẫu vào Tour sản phẩm (sử dụng tình trạng tour Đóng/Mở)
  ++ Tăng tốc độ thao tác lên gấp 2 lần trong bảng Chiết tính tour sản phẩm và trong Sales.

II. Chức năng Addons

 • Quản lý các dịch vụ do doanh nghiệp tự cung cấp
 • Điều hành xe Ôtô
 • S.I.C Tour
 • Quản lý số lượng vé thắng cảnh
 • Tính Hoa hồng Nhà cung cấp và Chiết khấu dành cho Đại lý
 • CRM
 • Mail Sengrid
 • Theo dõi Thu - Chi bằng tiền mặt của Doanh nghiệp (Sổ quỹ tiền mặt)
 • Land Tour

III. Triển khai

Booking Online - Đồng bộ dữ liệu từ Website về phần mềm hệ thống (Chỉ áp dụng đối với phần mềm TravelMaster và Website isoCMS của VietISO). Hiện tại đang tích hợp cho Private Tour

Truy cập Group để có thông tin cập nhật liên tục https://goo.gl/vNbF7K


Update: 06/06/2018

I. Thay đổi và thêm mới

 • Điều hành xe trong Tour thực hiện 

             +  Hệ thống sẽ tự ghép các booking vào xe có số chỗ phù hợp (áp dụng trong tour SIC). 
             +  Có thể xếp tràn khi vượt quá số chỗ của xe. 

 • Chức năng mở bán tour trong Tour sản phẩm, nếu khi booking vượt quá số chỗ đã nhập thì không thể chuyển thực hiện booking được.
 • Xuất file (Word, Excel, PDF) của bảng giá, chương trình tour, phiếu dịch vụ trong List booking, Request, Báo giá, Điều hành

II. Fix

 • Chức năng Resend email trong phân hệ Nhà cung cấp
 • Tối ưu hiển thị và chức năng Xem, In, Export trong Sổ Tour
 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
 • Số lượng trẻ em được cập nhật trong Sổ tour và Điều hành xe. 

III. Triển khai 

Hệ thống phân nhiệm riêng cho từng phòng ban trong phần mềm.


Update: 19/04/2018

 

I. Thay đổi và thêm mới

 • Triển khai và hoàn thiện chức năng của Module Request 
 • Triển khai và hoàn thiện chức năng của Module Báo giá
 • Bắt chặt điều kiện khi có thao tác xóa dữ liệu Nhà cung cấp để đảm bảo không xóa nhầm, mất dữ liệu. 

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
 • Tối ưu các chức năng trong hệ thống để đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định
 • Bổ sung cột "Loại cabin" trong NCC Cruise tại Chiết tính tour sản phầm.

 


Update: 21/03/2018

I. Thay đổi và thêm mới

 • Triển khai phân hệ Kế toán, thay đổi, bổ sung và các module cần thiết.
 • Thay đổi, tối ưu cách hiển thị dữ liệu phòng trong form đặt dịch vụ Khách sạn. 

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác 
 • Tối ưu chức năng Thay đổi dịch vụ sau khi đặt booking và chuyển thực hiện
 • Bắt chặt điều kiện xóa dịch vụ trong bảng Chiết tính khi Tour sản phẩm đó đã có booking 
 • Tối ưu chức năng nhân bản Tour sản phầm
 • Bổ sung các trường thông tin cần thiết trong form đặt dịch vụ Cruise (du thuyền).

 


Update: 16/12/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Cập nhật phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh cho phần mềm

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành và thao tác
 • Tối ưu thao tác người dùng

 


Update: 18/11/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Tích hợp module Thực chi HDV/Lái xe.
 • Tích hợp hệ thống hồ sơ dành cho HDV/Lái xe trong tab Admin của Tour thực hiện.
 • Tích hợp API cho mọi phân hệ của hệ thống.
 • NCC có thể xác thực dịch vụ thông qua form được tích hợp trong mail gửi về. 
 • Tách biệt Công nợ Khách hàng và Công nợ NCC để dễ quản lý và theo dõi. 

II. Fix

 • Tối ưu các chức năng trong phần mềm, tối ưu thao tác người dùng
 • Xử lý các phát sinh trong hệ thống khách hàng

III. Triển khai

Hoàn thiện hệ thống Engine để tích hợp giữa TravelMaster với lõi isoCMS. 

 


Update: 23/09/2017

I. Thay đổi và thêm mới.

 • Tích hợp module Marketing hoàn tất (Optional).
 • Thêm chức năng Tìm Kiếm Dịch Vụ trong quá trình chiết tính.
 • Import Danh Sách Đoàn trong form booking. 
 • Bổ sung một số thông tin cần thiết trong form đặt dịch vụ xe ô tô với các chi tiết về: điểm đón, điểm đến, giờ đón, v.v.
 • Quản lý tỷ lệ trích phần trăm hoa hồng, công nợ,... trong module Doanh Thu Đại Lý.

 

II. Fix.

 • Fix lỗi khi thay đổi giá dịch vụ trong chiết tính. 
 • Xử lý các phát sinh trong hệ thống khách hàng. 

III.Triển khai

Hoàn thiện hệ thống Engine để tích hợp giữa TravelMaster với lõi isoCMS.

 


Cập nhật: Version 4.0.5.6.8.30

Update: 05/09/2017

I. Thay đổi và thêm mới.

 • Hoàn thiện hệ thống phần cứng từ HDD lên SSD, backup 2 lần/ngày với hệ thống đồng bộ giữa CMC và Viettel
 • Cải thiện cách truy xuất dữ liệu nhanh hơn
 • Giảm thao tác điều hành dịch vụ guide, xe, khách sạn

II. Fix

 • Fix một số lỗi trong module SIC về việc tính giá, addon dịch vụ. 
 • Fix lỗi liên quan đến hiển thị trạng thái thanh toán trong Sổ dịch vụ ngoài.

 


Cập nhật: Version 4.0.5.6.7.17

Update: 20-07-2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Cập nhật phiên bản PHP.5.6
 • Tăng bảo mật khi cài đặt SSL
 • Lưu tập tin dạng cache trước khi tải lên
 • Cảnh báo gián đoạn internet tại giao diện người dùng
 • Một số tính năng hiệu suất làm việc cao được áp dụng

II. Fix

 • Fix lỗi liên quan trạng thái Yêu cầu/Đặt dịch vụ tại form booking
 • Fix một số lỗi trong module SIC về việc tính giá, addon dịch vụ
 • Một số phát sinh form khi mở nhiều màn hình cùng lúc

 


Cập nhật: Version 4.01

Update: 13/5/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Quickbooking, giúp thao tác booking nhanh hơn 10 giây
 • Bổ sung số lượng khách cho form booking

II. Fix

 • Fix lỗi liên quan trạng thái Yêu cầu/Đặt dịch vụ tại form booking
 • Fix tình trạng đặt dịch vụ trong Tab Công việc của Tour Thực hiện
 • Fix lỗi Private / Group gây ra lỗi tại khu vực chiết tính về khoảng khách và giá bán cho TA
 • Fix thay đổi dịch vụ tại khu vực Điều hành khi có thay đổi

III. Dự kiến

Tối ưu hệ thống Quyết toán

 • Lấy chi tiết hơn các khoản Thu, Chi
 • in báo cáo Quyết toán
 • Thay đổi quy trình Thu, Chi để tối ưu và sát với hạch toán Quyết toán tour với thực tế kế toán

 


Cập nhật: Version 4.0

Update: 30/4/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Thay đổi, tối ưu hóa thao tác cho các nghiệp vụ
 • Đồng bộ mã Bkk trong tour thực hiện, chuyển thành Mã tour thực hiện, sử dụng mã Tour thực hiện đặt dịch vụ với nhà cung cấp
 • Thay đổi phương pháp lọc trong Tour Sản phẩm
 • Đồng bộ tình trạng OP: đặt dịch vụ, điều hành, kế toán, bán hàng
 • Loại bỏ một số nghiệp vụ, đảm bảo tinh gọn hơn cho OP hoạt động
 • Thay đổi cấu hình khoảng khách trên một màn hình khi lựa chọn xe tại phân hệ chiết tính tour
 • HDV có thể nhận nhiều tour/ngày
 • Thêm yếu tố 1/2 ngày cho Tour sản phẩm
 • Nhà cung cấp có thể trao đổi trực tiếp với công ty du lịch thông qua form xác nhận dịch vụ online
 • Thêm menu truy cập nhanh tại Admin home
 • Quản lý doanh số:  theo ngày, tháng, năm cho từng nhân sự, phòng ban
 • Thống kê số lượng nhà cung cấp trên toàn hệ thống
 • Công việc và tình trạng nghiệp vụ khác..v.v.

II. Fix

 • Fix tình trạng đặt dịch vụ trong Tab Công việc của Tour Thực hiện
 • Fix ngày điều hành HDV, cho phép điều hành mềm dẻo hơn cho mỗi ngày của HDV
 • Thêm HDV vào sổ tour
 • Thêm số chỗ 1,2,3 để setup tối thiểu ghế ngồi trên xe 4 chỗ
 • Chuỗi ngày trong điều hành, công việc
 • Fix điều hành dịch vụ khi dịch vụ do chính doanh nghiệp cung cấp
 • Fix logic cho điều hành xe và HDV
 • Fix quy trình nghiệp vụ S.I.C tour (bkk + op)

III. Dự kiến

Tối ưu hệ thống Quyết toán

 • Lấy chi tiết hơn các khoản Thu, Chi
 • in báo cáo Quyết toán
 • Thay đổi quy trình Thu, Chi để tối ưu và sát với hạch toán Quyết toán tour với thực tế kế toán

 


Cập nhật version 3.5.4

Update: 13/2/2017

I. Tính năng mới

 • Thêm chức năng insert Suplier thông qua excel, tiện dụng cho doanh nghiệp mới tham gia sử dụng

II. Cập nhật

 • Thay đổi quy trình thêm FactSheet trong hệ thống nhà cung cấp
 • Thay đổi quy trình tạo nhanh trong hệ thống người dùng
 • Cộng giá AddOn hoàn tất
 • Cộng OP trong mod_SIC hoàn tất

III. Fix

 • Fix department
 • Fix lỗi upload file toàn hệ thống

 

Các version cũ hơn vui lòng truy cập: https://www.vietiso.com/blog/phan-mem


troubleshootingguide.gif