From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

Cập nhật mới

Cập nhật các phiên bản mới tại đây

 

Update: 06/06/2018

I. Thay đổi và thêm mới

 • Điều hành xe trong Tour thực hiện 

             +  Hệ thống sẽ tự ghép các booking vào xe có số chỗ phù hợp (áp dụng trong tour SIC). 
             +  Có thể xếp tràn khi vượt quá số chỗ của xe. 

 • Chức năng mở bán tour trong Tour sản phẩm, nếu khi booking vượt quá số chỗ đã nhập thì không thể chuyển thực hiện booking được.
 • Xuất file (Word, Excel, PDF) của bảng giá, chương trình tour, phiếu dịch vụ trong List booking, Request, Báo giá. 

II. Fix

 • Chức năng Resend email trong phân hệ Nhà cung cấp
 • Tối ưu hiển thị và chức năng Xem, In, Export trong Sổ Tour
 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
 • Số lượng trẻ em được cập nhật trong Sổ tour và Điều hành xe. 

III. Triển khai 

Hệ thống phân nhiệm riêng cho từng phòng ban trong phần mềm.


Update: 19/04/2018

 

I. Thay đổi và thêm mới

 • Triển khai và hoàn thiện chức năng của Module Request 
 • Triển khai và hoàn thiện chức năng của Module Báo giá
 • Bắt chặt điều kiện khi có thao tác xóa dữ liệu Nhà cung cấp để đảm bảo không xóa nhầm, mất dữ liệu. 

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác
 • Tối ưu các chức năng trong hệ thống để đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định
 • Bổ sung cột "Loại cabin" trong NCC Cruise tại Chiết tính tour sản phầm.

 


Update: 21/03/2018

I. Thay đổi và thêm mới

 • Triển khai phân hệ Kế toán, thay đổi, bổ sung và các module cần thiết.
 • Thay đổi, tối ưu cách hiển thị dữ liệu phòng trong form đặt dịch vụ Khách sạn. 

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thao tác 
 • Tối ưu chức năng Thay đổi dịch vụ sau khi đặt booking và chuyển thực hiện
 • Bắt chặt điều kiện xóa dịch vụ trong bảng Chiết tính khi Tour sản phẩm đó đã có booking 
 • Tối ưu chức năng nhân bản Tour sản phầm
 • Bổ sung các trường thông tin cần thiết trong form đặt dịch vụ Cruise (du thuyền).

 


Update: 16/12/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Cập nhật phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh cho phần mềm

II. Fix

 • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành và thao tác
 • Tối ưu thao tác người dùng

 


Update: 18/11/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Tích hợp module Thực chi HDV/Lái xe.
 • Tích hợp hệ thống hồ sơ dành cho HDV/Lái xe trong tab Admin của Tour thực hiện.
 • Tích hợp API cho mọi phân hệ của hệ thống.
 • NCC có thể xác thực dịch vụ thông qua form được tích hợp trong mail gửi về. 
 • Tách biệt Công nợ Khách hàng và Công nợ NCC để dễ quản lý và theo dõi. 

II. Fix

 • Tối ưu các chức năng trong phần mềm, tối ưu thao tác người dùng
 • Xử lý các phát sinh trong hệ thống khách hàng

III. Triển khai

Hoàn thiện hệ thống Engine để tích hợp giữa TravelMaster với lõi isoCMS. 

 


Update: 23/09/2017

I. Thay đổi và thêm mới.

 • Tích hợp module Marketing hoàn tất (Optional).
 • Thêm chức năng Tìm Kiếm Dịch Vụ trong quá trình chiết tính.
 • Import Danh Sách Đoàn trong form booking. 
 • Bổ sung một số thông tin cần thiết trong form đặt dịch vụ xe ô tô với các chi tiết về: điểm đón, điểm đến, giờ đón, v.v.
 • Quản lý tỷ lệ trích phần trăm hoa hồng, công nợ,... trong module Doanh Thu Đại Lý.

 

II. Fix.

 • Fix lỗi khi thay đổi giá dịch vụ trong chiết tính. 
 • Xử lý các phát sinh trong hệ thống khách hàng. 

III.Triển khai

Hoàn thiện hệ thống Engine để tích hợp giữa TravelMaster với lõi isoCMS.

 


Cập nhật: Version 4.0.5.6.8.30

Update: 05/09/2017

I. Thay đổi và thêm mới.

 • Hoàn thiện hệ thống phần cứng từ HDD lên SSD, backup 2 lần/ngày với hệ thống đồng bộ giữa CMC và Viettel
 • Cải thiện cách truy xuất dữ liệu nhanh hơn
 • Giảm thao tác điều hành dịch vụ guide, xe, khách sạn

II. Fix

 • Fix một số lỗi trong module SIC về việc tính giá, addon dịch vụ. 
 • Fix lỗi liên quan đến hiển thị trạng thái thanh toán trong Sổ dịch vụ ngoài.

 


Cập nhật: Version 4.0.5.6.7.17

Update: 20-07-2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Cập nhật phiên bản PHP.5.6
 • Tăng bảo mật khi cài đặt SSL
 • Lưu tập tin dạng cache trước khi tải lên
 • Cảnh báo gián đoạn internet tại giao diện người dùng
 • Một số tính năng hiệu suất làm việc cao được áp dụng

II. Fix

 • Fix lỗi liên quan trạng thái Yêu cầu/Đặt dịch vụ tại form booking
 • Fix một số lỗi trong module SIC về việc tính giá, addon dịch vụ
 • Một số phát sinh form khi mở nhiều màn hình cùng lúc

 


Cập nhật: Version 4.01

Update: 13/5/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Quickbooking, giúp thao tác booking nhanh hơn 10 giây
 • Bổ sung số lượng khách cho form booking

II. Fix

 • Fix lỗi liên quan trạng thái Yêu cầu/Đặt dịch vụ tại form booking
 • Fix tình trạng đặt dịch vụ trong Tab Công việc của Tour Thực hiện
 • Fix lỗi Private / Group gây ra lỗi tại khu vực chiết tính về khoảng khách và giá bán cho TA
 • Fix thay đổi dịch vụ tại khu vực Điều hành khi có thay đổi

III. Dự kiến

Tối ưu hệ thống Quyết toán

 • Lấy chi tiết hơn các khoản Thu, Chi
 • in báo cáo Quyết toán
 • Thay đổi quy trình Thu, Chi để tối ưu và sát với hạch toán Quyết toán tour với thực tế kế toán

 


Cập nhật: Version 4.0

Update: 30/4/2017

I. Thay đổi và thêm mới

 • Thay đổi, tối ưu hóa thao tác cho các nghiệp vụ
 • Đồng bộ mã Bkk trong tour thực hiện, chuyển thành Mã tour thực hiện, sử dụng mã Tour thực hiện đặt dịch vụ với nhà cung cấp
 • Thay đổi phương pháp lọc trong Tour Sản phẩm
 • Đồng bộ tình trạng OP: đặt dịch vụ, điều hành, kế toán, bán hàng
 • Loại bỏ một số nghiệp vụ, đảm bảo tinh gọn hơn cho OP hoạt động
 • Thay đổi cấu hình khoảng khách trên một màn hình khi lựa chọn xe tại phân hệ chiết tính tour
 • HDV có thể nhận nhiều tour/ngày
 • Thêm yếu tố 1/2 ngày cho Tour sản phẩm
 • Nhà cung cấp có thể trao đổi trực tiếp với công ty du lịch thông qua form xác nhận dịch vụ online
 • Thêm menu truy cập nhanh tại Admin home
 • Quản lý doanh số:  theo ngày, tháng, năm cho từng nhân sự, phòng ban
 • Thống kê số lượng nhà cung cấp trên toàn hệ thống
 • Công việc và tình trạng nghiệp vụ khác..v.v.

II. Fix

 • Fix tình trạng đặt dịch vụ trong Tab Công việc của Tour Thực hiện
 • Fix ngày điều hành HDV, cho phép điều hành mềm dẻo hơn cho mỗi ngày của HDV
 • Thêm HDV vào sổ tour
 • Thêm số chỗ 1,2,3 để setup tối thiểu ghế ngồi trên xe 4 chỗ
 • Chuỗi ngày trong điều hành, công việc
 • Fix điều hành dịch vụ khi dịch vụ do chính doanh nghiệp cung cấp
 • Fix logic cho điều hành xe và HDV
 • Fix quy trình nghiệp vụ S.I.C tour (bkk + op)

III. Dự kiến

Tối ưu hệ thống Quyết toán

 • Lấy chi tiết hơn các khoản Thu, Chi
 • in báo cáo Quyết toán
 • Thay đổi quy trình Thu, Chi để tối ưu và sát với hạch toán Quyết toán tour với thực tế kế toán

 


Cập nhật version 3.5.4

Update: 13/2/2017

I. Tính năng mới

 • Thêm chức năng insert Suplier thông qua excel, tiện dụng cho doanh nghiệp mới tham gia sử dụng

II. Cập nhật

 • Thay đổi quy trình thêm FactSheet trong hệ thống nhà cung cấp
 • Thay đổi quy trình tạo nhanh trong hệ thống người dùng
 • Cộng giá AddOn hoàn tất
 • Cộng OP trong mod_SIC hoàn tất

III. Fix

 • Fix department
 • Fix lỗi upload file toàn hệ thống

 

Các version cũ hơn vui lòng truy cập: https://www.vietiso.com/blog/phan-mem


troubleshootingguide.gif