From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Book/request

Book/Request 
Booking | Request | Báo giá 

 

TravelMaster tích hợp hệ thống BookingEngine có thể đồng bộ từ Website du lịch do VietISO sản xuất về hệ thống. Hình thành mô hình quản lý khép kín trong cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch của bạn thông qua hệ thống API.


troubleshootingguide.gif