From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Tổng quan hệ thống

Hướng dẫn đặt mua

Hãy lựa chọn gói phù hợp với doanh nghiệp của bạn Gói phần mềm hoặc Đăng ký miễn phí trước khi mua chính thức.

Lưu ý: Để tiện cho việc thanh toán, chúng tôi đã tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến giúp bạn hoàn toàn chủ động mua phần mềm dễ dàng.

Các bước thực hiện như sau

1. Đăng ký dùng thử tại đây

Tham khảo (*) Cách thức truy cập hệ thống TravelMaster dùng thử.

2. Ký hợp đồng:

  • Hợp đồng mẫu (VietISO sẽ gửi email khi có yêu cầu)
  • Thanh lý hợp đồng (bao gồm điều khoản thanh toán 1 lần)
  • Bàn giao tài khoản theo email đăng ký trong hợp đồng

* Tham khảo

Hướng dẫn thanh toán
- Chính sách hoàn tiền

3. Cài đặt (Yêu cầu môi trường)

Lưu ý:

Hiện nay, VietISO đang có chính sách hỗ trợ cài đặt miễn phí cho tất cả các gói phần mềm TravelMaster đã hoàn thành thanh toán. Chính sách này sẽ bị thay thế bởi các chính sách hỗ trợ khác sau đó nếu được thay đổi mà không thông báo trước. Rất mong Quý khách hàng luôn cập nhật để biết các chính sách chúng tôi áp dụng

update: 12/08/2017


troubleshootingguide.gif