From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Tổng quan hệ thống

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm luôn được cập nhật liên tục. Vì thế, những hướng dẫn dưới đây rất quan trọng đối với bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm TravelMaster khi gặp khó khăn trong thao tác cũng như gặp những chức năng mới.

 

Nghiệp vụ quản lý Công ty du lịch không phải doanh nghiệp nào cũng có mô hình quản lý một cách bài bản, kiểm soát được các phát sinh về chất lượng cũng như thay đổi nhu cầu thực tế của khách du lịch.

- Nghiệp vụ Sales - Kinh doanh

- Nghiệp vụ Book/đặt dịch vụ phục vụ điều hành

- Nghiệp vụ Điều hành (OP) - Điều hành tour một cách chuẩn mực, kiểm soát các phát sinh sai xót trong quá trình tour OnSide

- Hệ thống Kế toán (ACC) - Kế toán các khoản Thu/Chi/công nợ cho các dịch vụ cho một hoặc nhiều tour cụ thể cho một khoảng thời gian hoặc cho một ngày tổ chức tour cụ thể.


troubleshootingguide.gif