From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Tổng quan hệ thống

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm luôn được cập nhật liên tục. Vì thế, những hướng dẫn dưới đây rất quan trọng đối với bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm TravelMaster khi gặp khó khăn trong thao tác cũng như gặp những chức năng mới.

Nghiệp vụ quản lý Công ty du lịch không phải doanh nghiệp nào cũng có mô hình quản lý một cách bài bản, kiểm soát được các phát sinh về chất lượng cũng như thay đổi nhu cầu thực tế của khách du lịch.

- Nghiệp vụ Sales - Kinh doanh

- Nghiệp vụ Book/đặt dịch vụ phục vụ điều hành

- Nghiệp vụ Điều hành (OP) - Điều hành tour một cách chuẩn mực, kiểm soát các phát sinh sai sót trong quá trình tour OnSide

- Hệ thống Kế toán (ACC) - Kế toán các khoản Thu/Chi/công nợ cho các dịch vụ cho một hoặc nhiều tour cụ thể cho một khoảng thời gian hoặc cho một ngày tổ chức tour cụ thể.


Các phần quan trọng để bạn có thể tiếp cận phần mềm dễ dàng hơn

Phần 1: Nhập dữ liệu nhà cung cấp

 1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=dlZYi14nL7o&t=33s
 2. Docs: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c64.html

Phần 2: Tạo tour sản phẩm và chiết tính (đối với tour private)

 1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=ATVDXn-72oQ&t=31s
 2. Docs: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c38.html
 3. Chiết tính dịch vụ vận chuyển ôtô: https://www.youtube.com/watch?v=jmBrz6KQkdY


Phần 3: - Tạo mới Booking/ Request/ Báo giá 

- Tạo Booking

 1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=RuSV0gsSmbc
 2. Docs: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c139.html

- Tạo Request 

 1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=2XPDvfF7fF8&list=PL5GoZOVYWcpep7WlE40d3Oi4Rxy8GI-ru&index=16
 2.  Docs: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c376.html

- Tạo Báo giá 

 1.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=TXGldDJlvdw&list=PL5GoZOVYWcpep7WlE40d3Oi4Rxy8GI-ru&index=17
 2.  Docs: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c381.html

Phần 4: Điều hành tour


Phần 5
: Thay đổi dịch vụ sau khi chuyển thực hiện


Phần 6: Kế Toán – tạo phiếu Thu/Chi

 1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=D57ah3D7UoE&t=22s
 2. Doc: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c383.html


Phần 7: Kế Toán – tạo giảm trừ

Phần 8: Quyết toán

Phần 9: Báo cáo

Update 27/07/2018


troubleshootingguide.gif