From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Bán hàng

TravelMaster tích hợp hệ thống BookingEngine có thể đồng bộ từ Website du lịch do VietISO sản xuất về hệ thống. Hình thành mô hình quản lý khép kín trong cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch của bạn thông qua hệ thống API.

Truy cập Menu -> Bán hàng

Các thao tác:

+ Thêm mới Booking: Để thêm một Booking, Truy cập nhanh tại trang chủ:  hoặc truy cập theo đường dẫn trên, sau đó nhấn biểu tượng Thêm để hiển thị popup và nhập các nội dung theo các Tab và các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập hoặc ấn Lưu & In để In booking. Dưới đây là một số trường dữ liệu quan trọng của một Booking:

- Tình trạng: Tình trạng Booking như Thực hiện, Hủy, Tạm dừng, v.v...
- Loại khách hàng: Khách lẻ, Khách online, Nhà cung cấp, v.v...
- Ngày đặt: Ngày đặt Booking
- Hạn thanh toán: Hạn thanh toán Booking
- Thanh toán: Hình thức thanh toán
- Groupname: Tên nhóm
- Email: Email khách hàng Booking
- Tên khách
- Số ĐT người đặt
- Địa chỉ người đặt
- Pick up - Transfer: Nơi Đón/Tiễn khách
- Quốc tịch

* Nhấn vào  và chọn dịch vụ cần thêm trong booking. Một popup hiện ra, hoàn thành các thông tin dịch vụ cần thêm ở các mục Thông tin chung, Chi phí dịch vụ, Danh sách đoàn, Ghi chú rồi nhấn Lưu lại.

+ Các thao tác khi chuột phải lên một Booking:

 

Các thao tác khi chuột phải lên một Booking

+ Tìm kiếm Booking: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các Booking khác nhau:

- Ô điền thông tin cần tìm kiếm
- Ngày yêu cầu cần tìm kiếm
- Dịch vụ cần tìm kiếm (Phòng khách sạn, Tour du lịch, Vé thắng cảnh, v.v...)
- Tình trạng cần tìm kiếm (Thực hiện, Hủy, Tạm dừng, v.v...)
- Mã tiền tệ cần tìm kiếm (USD, VND, v.v...)
- Loại khách cần tìm kiếm (Khách lẻ, Khách online, Nhà cung cấp, v.v...)
- Đối tác cần tìm kiếm

* Muốn xem thông tin của một Booking, chúng ta nhấp chuột trái vào Booking đó. Bảng thông tin của Booking đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới.

** Thêm nhanh thông tin của Booking bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của Booking. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Booking tại đây


troubleshootingguide.gif