From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Câu hỏi thường gặp

Download dữ liệu

Vấn đề 1: Bất cứ lúc nào mà tôi muốn download dữ liệu của mình về để tránh trường hợp mất dữ liệu thì phần mềm cho phép download hay không?

Giải đáp: VIETISO sẽ cung cấp DỊCH VỤ cho phép khách hàng tự tải file sao lưu dữ liệu về khi có nhu cầu. 


troubleshootingguide.gif