From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Nhà cung cấp

Đối doanh nghiệp du lịch, thông tin khách hàng, đối tác hay các nhà cung cấp luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn thế nữa, đối với các công ty du lịch thì khối lượng dữ liệu là vô cùng lớn và vô cùng quan trọng.

Vậy nên việc lưu trữ dữ liệu của từng khách hàng, đối tác hay các nhà cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng, tiết kiệm thời gian… đây cũng là lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế cao.

Hệ thống Nhà cung cấp được phân loại theo dịch vụ cung cấp. Để quản lý các loại dịch vụ này, bạn truy cập Menu -> Danh mục -> Dịch vụ -> Loại dịch vụ.

Hệ thống tìm kiếm nhanh  ở góc dưới cùng bên phải cho phép bạn tìm kiếm thông tin nhà cung cấp theo bất kỳ tiêu chí nào. Chẳng hạn như: tỉnh thành phố, tên doanh nghiệp, email, số điện thoại,..v..v..., thậm chí là cả tên giám đốc, người đại diện doanh nghiệp. Điều này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho quản trị viên khi phải tìm kiếm một nhà cung cấp bất kỳ để tiến hành các thao tác mong muốn.

Để truy cập hệ thống quản lý nhà cung cấp, bạn có thể sử dụng chức năng truy cập nhanh, hoặc sử dụng theo Menu -> Nhà cung cấp hoặc Truy cập nhanh tại trang chủ: .

Các thao tác:

+ Thêm mới Nhà cung cấp: Để thêm mới Nhà cung cấp một dịch vụ, truy cập theo đường dẫn trên, sau đó chọn một Dịch vụ cung cấp ở cột bên trái, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu, nhấn Lưu lại để lưu nội dung bạn vừa nhập.

+ Nhập dữ liệu danh sách từ một file .xls, xlsx có sẵn cho một dịch vụ: Để nhập dữ liệu danh sách từ một file .xls, xlsx có sẵn cho một dịch vụ, truy cập theo đường dẫn trên, chọn Nhà cung cấp một dịch vụ ở cột bên trái, sau đó nhấn Import để hiển thị popup như dưới đây, chọn file có đuôi .xls, .xlsx từ máy tính. Sau đó nhấn Upload để tải dữ liệu lên từ file đó.

+ Trích xuất dữ liệu danh sách của một dịch vụ: Để trích xuất dữ liệu danh sách của một dịch vụ, truy cập theo đường dẫn trên, chọn một Dịch vụ cung cấp ở cột bên trái, sau đó nhấn Export. File tải về sẽ có đuôi .xls hoặc .xlsx và được cất trong thư mục Download mặc định của máy tính.

+ Sửa Nhà cung cấp một dịch vụ: Để sửa Nhà cung cấp một dịch vụ nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, sau đó chọn một Dịch vụ cung cấp ở cột bên trái rồi nhấn nút Xem ở bên phải dịch vụ cần sửa. Một popup hiện ra sẽ cho thấy các thông tin về dịch vụ đó. Nhấn  ở phía dưới cùng bến trái popup để bắt đầu chỉnh sửa các thông tin về dịch vụ đó. Sau khi sửa xong thì nhấn Lưu lại (ở Tab Thông tin) để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

+ Xóa Nhà cung cấp một dịch vụ: Để xóa Nhà cung cấp một dịch vụ nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, sau đó chọn một Dịch vụ cung cấp ở cột bên trái rồi nhấn chuột phải vào nhà cung cấp cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Nhà cung cấp dịch vụ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

+ Tìm kiếm Nhà cung cấp một dịch vụ: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm và phân loại các nhóm nhà cung cấp dịch vụ khác nhau:

- Nhập từ khóa cần tìm kiếm
- Quốc gia cần tìm kiếm/lọc
- Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc
- Dòng khách sạn - cruise cần tìm kiếm/lọc (Đối với dịch vụ Khách sạn hoặc Cruise)
- Số sao cần tìm kiếm/lọc (Đối với dịch vụ Khách sạn hoặc Cruise)
- Loại xe cần tìm kiếm/lọc  (Đối với dịch vụ Xe ôtô)
- Số chỗ cần tìm kiếm/lọc (Đối với dịch vụ Xe ôtô)

* Muốn xem thông tin của một nhà cung cấp một dịch vụ, chúng ta nhấp chuột trái vào nhà cung cấp đó. Bảng thông tin của nhà cung cấp đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới, hoặc nhấn chuột phải vào NCC và chọn Xem

** Thêm nhanh thông tin của nhà cung cấp bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của nhà cung cấp. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của nhà cung cấp tại đây


troubleshootingguide.gif