From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Khách hàng

Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.

Trước đây khi đề cập đến khách hàng, người ta chỉ nghĩ đến những đối tượng bên ngoài tổ chức có mua hàng hóa mà tổ chức đó cung cấp. Tuy nhiên hiện nay khái niệm khách hàng đã được mở rộng vào bên trong tổ chức.

Khách hàng nội bộ 

 • Những người làm việc trong các bộ phận khác nhau của tổ chức.
 • Những người làm việc tại các chi nhánh khác nhau của tổ chức.

Khách hàng bên ngoài 

 • Cá nhân.
 • Doanh nghiệp hoặc người làm kinh doanh, bao gồm nhà cung cấp, ngân hàng và đối thủ cạnh tranh.
 • NGOs, cơ quan nhà nước, tổ chức thiện nguyện.
 • Các bên có quyền lợi liên quan như dân cư trong vùng, hội nghề nghiệp...

Truy cập theo đường dẫn: Menu -> Khách hàng

Các thao tác:

+ Thêm mới Khách hàng: Để thêm mới Khách hàng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Khách hàng: Để sửa Khách hàng nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Xem ở bên phải Khách hàng cần sửa. Một popup hiện ra sẽ cho thấy các thông tin về Khách hàng đó. Nhấn  ở phía dưới cùng bến trái popup để bắt đầu chỉnh sửa các thông tin về Khách hàng đó. Sau khi sửa xong thì nhấn Lưu lại (ở Tab Thông tin chung) để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

+ Xóa Khách hàng: Để xóa Khách hàng nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải vào Khách hàng cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Khách hàng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

+ Tìm kiếm Khách hàng: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm và phân loại các nhóm khách hàng khác nhau:


- Ô điền thông tin cần tìm kiếm
- Phân loại khách hàng
- Quốc gia cần tìm kiếm/lọc
- Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc

* Muốn xem thông tin của một Khách hàng, chúng ta nhấp chuột trái vào Khách hàng đó. Bảng thông tin của Khách hàng đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới.

** Thêm nhanh thông tin của Khách hàng bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của Khách hàng. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Khách hàng tại đây

Các Tab dữ liệu của một Khách hàng:

1. Thông tin chung:

Bao gồm các thông tin chung quan trọng về Khách hàng. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần phải nhập:

 • Tên: Tên Khách hàng
 • Loại khách hàng: Ví dụ: Khách online hoặc Khách lẻ
 • Nguồn gốc: Khách hàng này được tìm thấy bởi ai hoặc ở đâu. Ví dụ: Nhân viên tự tìm (Email, ngoài phố, Internet), Khách hàng đối tác giới thiệu, Thông qua hội thảo v.v….
 • Địa chỉ
 • CMTND / Passport
 • Ngày sinh
 • Email
 • Điện thoại
 • File liên quan

2. Liên hệ:

Thông tin về người có thể liên hệ trực tiếp. Một số trường quan trọng cần nhập đầy đủ thông tin:

 • Họ tên
 • Chức danh / Chức vụ
 • Phòng ban
 • Điện thoại
 • Email

3. Booking:

Thống kê các Tour mà khách hàng này đặt.

4. Tài khoản NH:

Thông tin về các ngân hàng mà Khách hàng đăng ký để thanh toán

Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab TK ngân hàng:

 • Số tài khoản
 • Tên tài khoản
 • Tên ngân hàng
 • Mở tại chi nhánh
 • Swift code

5. Công việc:

Thông tin các công việc với Khách hàng

Các thông tin cần lưu ý tại Tab công việc:

 • Công việc: Tên công việc
 • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc: Ngày bắt đầu và kết thúc công việc được giao
 • Người giao việc: Người giao công việc
 • Người thực hiện: Người thực hiện công việc được giao
 • Loại công việc: Loại công việc được giao
 • Mức độ ưu tiên: Gồm các mức độ ưu tiên trong công việc được giao
 • Thời gian hoàn thành: Lượng thời gian hoàn thành công việc được giao (Giờ / Phút / Ngày)
 • Diễn giải/Ghi chú: Thông tin công việc được giao
 • Đính kèm: Văn bản, hình ảnh, dữ liệu đính kèm liên quan đến công việc được giao

6. Lịch hẹn:

Thông tin các lịch hẹn với Khách hàng

Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab lịch hẹn:

 • Nội dung
 • Địa điểm
 • Loại công việc
 • Người tham gia
 • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc
 • Diễn giải

7. Emails:

Thông tin các emails

In/Xuất file Excel danh sách khách hàng

Tại danh sách khách hàng, nhấn để In danh sách Khách hàng, nhấn để xuất dữ liệu dạng file Excel về máy tính của bạn

Hình ảnh: Danh sách khách hàng 


troubleshootingguide.gif