From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Calendar

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

Hiển thị lịch làm việc với khách hàng của từng nhân viên. Dữ liệu được hệ thống lấy tự động từ Tab Follow-Ups trong dữ Khách hàng. Từ đó nhân viên chủ động hơn trong thực hiện các công việc đã có kế hoạch. Tránh trường hợp bị quên hay bỏ sót công việc khi đã lên lịch quá lâu.

Một trong những tính năng nổi bật của Calendar trong CRM là cho phép người dùng đồng bộ với Google Calendar.

 

Update: 19/3/2019


troubleshootingguide.gif