From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Tệp khách hàng

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

Tệp khách hàng là nơi lưu trữ thông tin khách hàng theo từng tập đối tượng như Lead, Potential, Customer...giúp bạn quản trị cơ hội của từng khách hàng

Các thao tác

1. Tìm kiếm 

2. Thêm mới 1 liên hệ trong Tệp khách hàng

Để thêm mới 1 khách hàng trong tệp khách hàng cụ thể, bạn click vào  sau đó nhập thông tin theo các trường có sẵn

Hướng dẫn thao tác chi tiết ở đây

3. Xem chi tiết thông tin một khách hàng

Để xem thông tin liên hệ khách hàng, chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Click vào tên của khách hàng đó trong danh sách khách hàng

Cách 2: Nhấn vào bên cạnh khách hàng đó và chọn 

Ở đây chúng ta có thể sửa các thông tin khách hàng đã nhập trước đó bằng cách nhấn vào  bên cạnh trường thong tin cần sửa

4. Quản lý thông tin một khách hàng

Chi tiết các tab thông tin của khách hàng xem tại đây

 

Update: 16/3/2019


troubleshootingguide.gif