From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Dashboard

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

Tổng hợp danh sách thông tin khách hàng, lịch công việc và ghi lại lịch sử hệ thống.

1. Quản lý công việc

Dữ liệu này bao gồm Tên khách hàng, Thời gian, Loại công việc, Nội dung công việc và Tình trạng công việc đó. Chúng ta có thể sửa hoặc xóa một công việc như sau:

  • Sửa: Muốn sửa một nội dung công việc với khách hàng nào đó, bạn nhấn vào ở bên phải công việc đó để hiển thị popup và sửa lại nội dung các trường thông tin cần thay đổi. Sau đó nhấn  để lưu lại nội dung thay đổi
  • Xóa: Để xóa một công việc nào đó, bạn nhấn vào  bên cạnh công việc đó để hiển thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn công việc đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.
  • Công việc của nhân viên trong tháng sẽ được đánh dấu vào lịch thu nhỏ ở giao diện này. Giúp cho quản trị viên có thể nắm bắt được công việc hàng ngày của nhân viên trong công ty.

2. Danh sách khách hàng

Danh sách tất cả các khách hàng có trong hệ thống bao gồm các thông tin: Họ tên, trạng thái khách hàng, thông tin liên hệ, nhân viên phụ trách. Từ đây có thể truy cập nhanh vào thông tin chi tiết của 1 khách hàng

Quản lý thông tin một khách hàng

2.1 Tab Tổng quan

Tab Tổng quan bao gồm các thông tin cá nhân của khách hàng như: Tên khách hàng giới thiệu (Assigned Client), Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quốc gia, Loại khách hàng,…

*Lưu ý: Chúng ta có thể chuyển một khách hàng từ CRM sang hệ thống dữ liệu khách hàng nội bộ đã mua sản phẩm bằng cách nhấn vào  bên cạnh  trong tab Tổng quan và Nhập thông tin khách hàng với các trường có sẵn. Sau đó nhấn Lưu lại. Các thông tin về khách hàng  này sẽ chuyển sang phần Khách Hàng trong hệ thống Phần mềm TravelMaster

2.2 Tab Follow-Ups

  • Quản lý danh sách các công việc mà nhân viên trao đổi với khách hàng, hiển thị theo thứ tự thời gian.
  • Chúng ta có thể thêm mới 1 công việc ở đây. Các thông tin cần chú ý là: Loại công việc, Thời gian và Mô tả về công việc đó
  • Nếu khách hàng đang ở Lead có thể nhấn vào  để chuyển sang khách hàng Tiềm năng (Potential)
  • Nếu muốn xóa khách hàng đó ở List danh sách khách hàng bạn có thể nhấn  để chuyển vào danh sách lưu trữ. Thực tế khách hàng vẫn tồn tại trên hệ thống và có thể khôi phục được

2.3 Tab Ghi chú

Ghi chú về các nội dung đã làm việc với khách hay các thông tin cá nhân khác cần lưu ý

2.4 Tab Emails

Giúp quản trị viên có thể gửi mail đến khách hàng với các mẫu mail có sẵn hoặc nội dung linh hoạt theo từng mail

2.5  Các tab Booking/ Yêu cầu/ Báo giá

Từ dữ liệu về các Tour sản phẩm đã có trong hệ thống, ở tab Booking này nhân viên sale có thể tạo các booking cho khách hàng.

2.6 Tab công việc

Danh sách các công việc được giao cho nhân viên trong nội bộ thực hiện liên quan đến khách hàng. Khi được giao việc nhân viên trong công ty sẽ nhận được email thông báo về công việc đó để có kế hoạch chủ động thực hiện

2.7 File

Các file dữ liệu sử dụng đối với khách hàng được lưu ở khu vực này

3. Lịch sử hệ thống

Ghi lại lịch sử hoạt động của người dùng có thao tác trong hệ thống để kiểm soát việc sử dụng dữ liệu nội bộ công ty

 

Update: 2/3/2019


troubleshootingguide.gif