From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Giá Nett

Giá nett trong ngành dịch vụ du lịch bấy lâu nay là một thuật ngữ bất thành văn, tuy nhiên để hiểu hơn với định nghĩa giá nett là gì, chúng tôi xin trích dẫn 01 nội dung như dưới đây để bạn hiểu hơn:

ví dụ: Lấy giá $50 cho 03 hình thức

- $50 Nett: Giá NET tức là giá cuối cùng mà khách hàng sẽ phải thực hiện chi trả cho dịch vụ đó, không bao gồm thêm bất cứ khoản phụ trội nào. Khi nào thấy giá ghi là Nett thì bạn chỉ phải thanh toán giá đã ghi đó mà thôi.

- $50++: Giá này bao gồm 02 thành phần :
+ thứ nhất là thể hiện thuế VAT 10%
+ thứ hai là thể hiện phí dịch vụ service charge 5%

Vậy giá cuối cùng bạn sẽ phải chi trả sẽ được tính như sau : $50*1.155=$57.75. Tóm lại nếu có ghi giá ++ thì cứ lấy phần chữ số nhân với 1.155 là giá cuối.

- $50+: Thực tế rất hiếm khi thấy giá chỉ có 1 + như thế này, tuy nhiên chúng ta có thể hiểu sẽ + 10% VAT và không có service charge


troubleshootingguide.gif