Hỏi đáp

Tại đây, bạn có thể tạo ra các câu hỏi mà khách hàng thưởng hay hỏi với Doanh nghiệp của bạn và sắp xếp, phân bố vào từng danh mục sao cho phù hợp.

1. Danh sách hỏi đáp: Đây là khu vực quản lý toàn bộ các câu hỏi thường gặp mà bạn tạo ra trên Website doanh nghiệp của mình.

2. Danh mục: Đây là khu vực bạn sắp xếp các câu hỏi vào từng danh mục nhỏ phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Cập nhật: 15/09/2021