Sản phẩm

Đối với Doanh nghiệp, việc quản lý Danh sách sản phẩm là một phần không thể thiếu và được đặt lên trên hàng đầu. Tại khu vực "Sản phẩm" trên TacoWeb, các sản phẩm của Doanh nghiệp được sắp xếp, phân loại phù hợp với từng Doanh nghiệp.

Ở module này, quản trị viên có thể quản lý các thông tin như sau:

1. Danh sách sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh trên nền tảng TacoWeb

2. Danh mục sản phẩm được phân loại linh hoạt theo nhu cầu

3. Hãng sản phẩm: Quản lý các sản phẩm theo nhà cung cấp chuyên nghiệp, hiệu quả

4. Quản lý kho: Quản lý số lượng hàng tồn kho, giúp chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh

5. Product_Block: Tùy chỉnh linh hoạt hiển thị sản phẩm nổi bật, định hướng hành vi tiêu dùng cho khách hàng

6. Đánh giá/Reviews: Tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Update: 30/8/2021