Khách hàng

Tại đây, doanh nghiệp của bạn có thể quản lý tất cả danh sách khách hàng của doanh nghiệp có trong hệ thống. Bạn có thể biết được hiện doanh nghiệp đang có bao nhiêu khách hàng, các thông tin liên lạc của từng khách hàng, khách hàng đã có bao nhiêu đơn hàng với mình, tổng doanh thu đối với từng khách hàng và tình trạng hoạt động với doanh nghiệp là gì.

1. Thêm mới:

Chọn biểu tượng Thêm mới để thêm mới khách hàng.

Các thông tin cần phải nhập: Họ | Tên | Email

Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc phải nhập.

Sau khi điền đẩy đủ thông tin hãy nhấn chọn Lưu & Quay về danh sách để quay lại trang danh sách khách hàng ban đầu.

2. Tìm kiếm:

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo Keywords tại thanh tìm kiếm để tìm kiếm nhanh khách hàng bạn đang muốn tìm kiếm thông tin.

Lưu ý: Tại khu vực nhóm khách hàng sẽ được chia làm 2 nhóm là nhóm Nhận quảng cáoKhách hàng thân thiết.

3. Tác vụ: Xem - Sửa - Xóa

Tại cuối mỗi dòng của mỗi khách hàng đều có biểu tượng để thực hiện các tác vụ trên.

Xem: Xem nhanh các thông tin của khách hàng.

Sửa: Sửa thông tin của khách hàng.

Xóa: Xóa thông tin khách hàng khỏi hệ thống.

Cập nhật: 13/09/2021