Tin tức

Tại đây, bạn có thể thêm mới các bài viết tại khu vực Tin tức trên Website.

1. Danh sách tin tức: Tổng hợp các bài viết trong các danh mục tin tức hiện trên Website của doanh nghiệp. Tại đây Doanh nghiệp có thể thêm mới, chỉnh sửa và xóa bài viết của mình.

2. Danh mục tin tức: Được phân chia linh hoạt tùy theo mục đích tiếp cận của doanh nghiệp

3. Cài đặt tin tức: Với chức năng này Doanh nghiệp có thể quản lý việc hiển thị ở Website của các bài viết tin tức trên chuyên mục hot của trang chủ và cũng có thể xóa, tạo mới hoặc chỉnh sửa các bài viết hiện có.

Cập nhật: 01/09/2021