Cấu hình

Cấu hình là nơi cài đặt tất cả các thông tin dữ liệu của website.

1. Cấu hình chung

Xem và chỉnh sửa thông tin chính của doanh nghiệp, bao gồm:

Thông tin website

Thông tin liên hệ

2. Thông báo:

Quản lý thông báo tới bạn và khách hàng, bao gồm:

- Đây là các mẫu email tự động sẽ được gửi về cho khách hàng và doanh nghiệp.

Nội dung email bao gồm: Logo, tên email, tên chủ đề và nội dung email.

- Thông báo đơn hàng: Là email thông báo gửi về cho doanh nghiệp

- Thông báo liên hệ: Nhận thông báo qua email hoặc SĐT

3. Tài khoản

Quản lý tài khoản và phân quyền cho từng tài khoản để có thể quản lý nội dung Website.

4. Seo & Meta tags

Quản lý và chỉnh sửa link liên kết của bài viết nội dung trên Website.

Có hai phương thức hiển thị link liên kết:

Cách 1: Tên link liên kết sẽ được lấy tự động theo tên bài viết.

Cách 2: Nếu bạn muốn tên link ngắn hơn thì có thể vào khu vực Seo & Meta tags để chỉnh sửa lại link theo bạn mong muốn cho từng bài viết.

5. Phương thức thanh toán

Quản lý phương thức thanh toán cho cửa hàng, bạn có thể cài đặt các cách thanh toán phù hợp với doanh nghiệp cũng như phù với khách hàng.

6. Message

Cấu hình các thông báo gửi tới khách hàng như: Đặt hàng thành công, Gửi liên hệ thành công,...

7. Khoảng giá

Quản lý hệ thống khoảng giá sản phẩm của Doanh nghiệp.

8. Liên kết mạng xã hội

Cho phép bạn thiết lập kết nối website doanh nghiệp với các nền tảng mạng xã hội khác mà doanh nghiệp sử dụng.

9. Thuộc tính

Các nội dung mà doanh nghiệp thường hay sử dụng.

Hay các đơn vị tính sản phẩm như: cái, chiếc, kg,...

Cập nhật: 22/09/2021