Các phím chức năng

Dưới đây chúng tôi cung cấp một số hướng dẫn và giải thích về cách dùng các nút chức năng trong hệ thống. Vui lòng đọc và tìm hiểu hướng dẫn sử dụng các nút chức năng dưới đây để sử dụng và vận hành hệ thống dễ dàng và hiệu quả hơn.

.1. Click để upload hình ảnh cho thư mục

2. Click vào số để thêm hình ảnh cho thư viện ảnh .

3. Để thêm hình ảnh, click vào nút này tại vị trí góc bên trái

4. Di chuyển sang trái

5. Di chuyển sang phải

6. Click "Tải lên file" để upload file

7. Click vào ô vuông để chọn và thêm ngày

8. Click để xóa một mục

9. Click để thêm nội dung

10. Click để thêm cột

11. Click để thêm hàng

12. Đánh dấu tick vào ô nếu muốn nội dung được nổi bật

13. Click để sửa nội dung

14. Click để thêm ảnh

15. Sau khi bôi đen nội dung, click để bỏ link

16. Sau khi bôi đen nội dung, click để thêm link

17. Click để thêm hình ảnh

18. Công cụ tùy chọn Xem, Sửa hoặc Xóa đối với một nội dung cụ thể

19. Click để đóng thư mục, không lưu

20. Click để di chuyển mục lên trên cùng

21. Click để di chuyển xuống dưới cùng

22. Click để di chuyển lên trên

23. Click để di chuyển xuống

24. Click để thêm mới nội dung

25. Click để cập nhật nội dung và quay lại danh sách

26. Click để ẩn nội dung, không hiển thị trên site

27. Click để hiển thị nội dung

28. Những mục bắt buộc điền đầy đủ thông tin

29. Click để download tài liệu (bài abstract, fullpaper)

30. Thông báo trạng thái được kích hoạt

31. Thông báo trạng thái chưa được kích hoạt

32. Thống kê danh sách các mục được chuyển vào thùng rác

33. Thống kê tổng số tập tin trong danh sách

34. Click để tìm kiếm nội dung

35. Click để cập nhật và lưu nội dung

36. Click và paste nội dung text để định dạng văn bản

37. Click để thêm hình ảnh

38. Click để chọn một trong các mục được liệt kê trong danh sách