Dịch vụ

Bên cạnh việc bán vé tham dự sự kiện, các nhà tổ chức thường cung cấp các dịch vụ đi kèm theo sự kiện, thông qua đó các đại biểu có thể tham khảo và đặt dịch vụ hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Những dịch vụ này bao gồm: Khách sạn, tour, đưa đón sân bayvisa.

Mỗi dịch vụ đều gồm hai mục chính đó là Tổng quan và Danh sách dịch vụ:

  • Tổng quan: bao gồm thông tin miêu tả và giới thiệu về dịch vụ giúp đại biểu hiểu hơn về dịch vụ mà nhà tổ chức cung cấp.
  • Danh sách dịch vụ: thống kê theo danh sách đối với mỗi dịch vụ nhà tổ chức cung cấp.