Hướng dẫn sử dụng

Sau khi website hoàn thiện, nhà tổ chức sẽ được hướng dẫn về việc sử dụng cũng như vận hành hệ thống sử dụng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Việc hướng dẫn sử dụng và tiếp cận hệ thống có thể trực tiếp được hướng dẫn bởi bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc các nhà tổ chức có thể yêu cầu hướng dẫn đối với những chức năng và tiện ích mà quản trị viên chưa nắm được quy trình làm việc.

Hệ thống website sự kiện được thiết kế và xây dựng một cách đơn giản và tiện dụng nhất giúp các nhà tổ chức dễ dàng quản lý và sử dụng. Trong đó, một số chức năng chính trong hệ thống bạn cần lưu ý để sử dụng và điều hành một cách chính xác và hiệu quả.