Tính năng đặc biệt

Hệ thống website sự kiện có tích hợp một số tính năng đặc biệt với quy trình quản lý đơn giản và hiệu quả. Quản trị viên hệ thống có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng những tính năng này theo sự hướng dẫn từ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Đối với hầu hết các sự kiện, dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng , vì vậy hệ thống đặc biệt chú trọng tới tính năng thống kê dữ liệu và xuất dữ liệu trong hệ thống. Những tính năng đặc biệt bao gồm: