Mẫu email

Các mẫu email được tích hợp trong hệ thống sẽ tự động gửi tới đại biểu và ban tổ chức khi các đại biểu thực hiện đăng ký thành viên, đăng ký tham dự, đặt dịch vụ, vv. và khi ban tổ chức thay đổi trạng thái abstract - fullpaper. Quản trị viên có thể tùy chỉnh nội dung của các mẫu email và thông tin yêu cầu trên các email dựa theo nội dung của sự kiện. Hệ thống email tự động giúp ban tổ chức kiểm soát được tình trạng đăng ký và đặt dịch vụ của các đại biểu, đồng thời các đại biểu cũng có thể xác nhận và chắc chắn hơn khi đăng ký hoặc đặt các dịch vụ.

Có bốn mẫu email chính đó là: