Download dữ liệu

Trong hệ thống website sự kiện, chúng tôi có tích hợp tính năng download tài liệu giúp các nhà tổ chức có thể upload tài liệu một cách dễ dàng. Những tài liệu này thường là những tài liệu liên quan đến sự kiện, lịch trình sự kiện hoặc các form mẫu bài abstract, fullpaper.

Tại hệ thống, khách hàng sẽ nhận thấy hai danh mục giải nén filefile download. Tại danh mục "Giải nén file", quản trị viên có thể upload file và copy link tại mục này, sau đó upload file đã được giải nén lên các mục cho phép khách hàng download trên website tại mục download thuộc danh mục "Thông tin chung".