Quy trình nghiệp vụ

Tại hệ thống website sự kiện, quản trị viên và nhà tổ chức có toàn quyền quản lý và sử dụng tất cả những chức năng và danh mục có trong hệ thống. Thông qua đó, nhà tổ chức có thể trực tiếp quản lý và theo sát diễn biễn của sự kiện. Quy trình nghiệp vụ trong hệ thống có thể được hiểu như sau:

1. Quản lý thông tin liên quan đến sự kiện và thông tin của các đại biểu tham gia hội nghị. Những thông tin này quản trị viên có trách nhiệm cập nhật trong hệ thống hoặc yêu cầu sự hỗ trợ từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

2. Quản lý danh sách các đại biểu đăng ký tham gia sự kiện, danh sách bài abstract, fullpaper và danh sách thành viên của sự kiện.

3. Quản lý các dịch vụ mà nhà tổ chức cung cấp cho các đại biểu bao gồm: khách sạn, tour, đưa đón sân bay, visa.

4. Quản lý Booking dịch vụ và đăng ký của các đại biểu đối với sự kiện.

5. Quản lý tình trạng thanh toán của đại biểu và trạng thái bài abstract – fullpaper

6. Quản lý xuất dữ liệu trong hệ thống

Quản trị viên hệ thống và nhà tổ chức nắm toàn quyền quản lý các chức năng, tiện ích và thông tin của sự kiện. Thông qua đó, liên tục cập nhật tình trạng của sự kiện và theo sát diễn biến của sự kiện.

Truy cập nhanh