Hỗ trợ

Chúng tôi luôn nỗ lực để có thể hỗ trợ quản trị viên hệ thống cũng như nhà tổ chức một cách hiệu quả nhất. Tại đây, chúng tôi cung cấp một số giải thích và giải đáp với mong muốn hỗ trợ quản trị viên khi tiếp cận hệ thống. Hy vọng rằng những giải thích dưới đây có thể hỗ trợ bạn phần nào đó trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống.