Thuật ngữ

Tại đây chúng tôi cung cấp một số thuật ngữ được dùng trong hệ thống và một số thuật ngữ thường dùng trong tổ chức sự kiện. Những thuật ngữ mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp người dùng hiểu hơn về cách sử dụng hệ thống cũng như hỗ trợ bạn trong quá trình điều hành và duy trì sự kiện.

Trong quá trình sử dụng hệ thống cũng như tiếp cận website, quản trị viên có thể gặp phải một số thuật ngữ khó hiểu hoặc không được định nghĩa rõ ràng. Nhằm hỗ trợ nhà tổ chức trong quá trình duy trì và điều hành sự kiện, chúng tôi cung cấp một số thuật ngữ kèm theo giải thích chi tiết giúp nhà tổ chức hình dung và hiểu hơn về hệ thống website sự kiện.