CRM

CRM – Customer Relationship Management được hiểu là quản lý quan hệ khách hàng. CRM giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng ở thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh. CRM giúp doanh nghiệp lưu giữ thông tin khách hàng như ngày sinh nhật, những dịp đặc biệt của khách hàng để bạn có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết.

Bạn có nhiều khách hàng tiềm năng, chỉ một số nhỏ trong đó sẽ trở thành khách hàng của bạn. Với nhóm còn lại, bạn vẫn có cơ hội để chuyển họ thành khách hàng trong tương lai. Hãy lưu họ vào CRM và luôn duy trì mối liên lạc với họ.

Quản lý công việc

Dữ liệu này bao gồm Tên khách hàng, Thời gian, Loại công việc, Nội dung công việc và Tình trạng công việc đó. Chúng ta có thể sửa hoặc xóa một công việc như sau:

Công việc của nhân viên trong tháng sẽ được đánh dấu vào lịch thu nhỏ ở giao diện này. Giúp cho quản trị viên có thể nắm bắt được công việc hàng ngày của nhân viên trong công ty.