Admin Home

Chào mừng bạn đến với hệ thống quản trị công việc OKRs. Hệ thống OKRs giúp quản lý công việc hiệu quả bằng cách liên kết các mục tiêu của công ty, mục tiêu phòng ban cùng mục tiêu cá nhân tới các kết quả cụ thể.