Dự án

Hệ thống quản lý công việc hiệu quả bằng cách phân chia các đầu việc cho từng thành viên, từng phòng ban, tránh sự chồng chéo lên nhau, ngoài ra còn giúp các thành viên trong công ty giao tiếp với nhau một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi kết quả của các thành viên tốt hơn.