Tổng quan hệ thống

OKRS được biết tới là một trong những xu hướng phương pháp quản trị mục tiêu trong doanh nghiệp mới và hiệu quả. Hệ thống giúp quản lý công việc hiệu quả bằng cách liên kết các mục tiêu của công ty, mục tiêu phòng ban cùng mục tiêu cá nhân tới các kết quả cụ thể.