Trang chủ

Đây là giao diện quản trị khi bạn log in vào Trang Admin. Tại đây Doanh nghiệp có thể nhìn thấy các chức năng, nghiệp vụ cũng như các thông tin, thông số về sản phẩm của Doanh nghiệp.

1. Thanh công cụ dọc phía bên trái màn hình

Tại khu vực này, Doanh nghiệp có thể nhìn thấy đầy đủ các trường chức năng để có thể tạo ra các nội dung content tương ứng chứa trên trang Khách hàng. Bên cạnh đó là các chức năng để thay đổi, chỉnh sửa giao diện trên trang Khách hàng.
2. Khu vực màn hình trung tâm Dashboard
- Tại đây Doanh nghiệp có thể nhìn thấy tổng quan các thông số bán hàng chung như có bao nhiêu sản phẩm đã đăng, bao nhiêu bản tin, có bao nhiêu đơn hàng, tổng lợi nhuận là bao nhiêu.
- Các chức năng phím tắt thêm nhanh:
- Dưới cùng, sẽ là khu vực mà Doanh nghiệp có thể nhìn thấy đã bao nhiêu đơn hàng mới của những khách hàng nào trong thời gian nào và bảng tin nội bộ của Doanh nghiệp.
Cập nhật: 31/08/2021