Quick Booking advance

Quick Booking Advance giúp cho bạn thao tác tạo tour, chuyển thực hiện các tour nhanh hơn, giảm bớt thời gian và công sức thực hiện

Hình ảnh: Danh sách quick booking

Các thao tác bao gồm:

1. Thêm mới

Nhấn để thêm mới các booking, một của sổ mới sẽ hiện lên như ảnh dưới đây:

Hình ảnh: Thêm mới quick booking advance

Các dữ liệu cần nhập bao gồm:

 • Tên khách hàng: Nhấn để chọn khách hàng trong danh sách, hoặc nhấn để thêm nhanh 1 Khách hàng mới
 • Chọn tour sản phẩm: Chọn Loại tour (SIC/Private) và Tên tour sản phẩm

Hình ảnh: Chọn Loại tour và tên tour sản phẩm

 • Ngày đi: Chọn ngày khởi hành của tour.

Đối với tour SIC chỉ có thể chọn những ngày đã được mở bán, những ngày không được mở bán sẽ bị ẩn đi và không chọn được.

 • Số lượng khách: Số lượng Người lớn và Trẻ em
 • Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ của booking
 • Tỉ giá: Tỉ giá quy đổi tiền tệ giữa USD và VNĐ
 • Tiến thuế VAT 10%: Thuế VAT áp dụng cho booking, nếu có áp dụng VAT, tick vào ô này
 • Giá trị booking theo số khách đã chọn: Sau khi chọn tour sản phẩm, số lượng khách thì hệ thống sẽ hiển thị giá trị booking dựa trên 1 khách và giá tổng của booking đó

Nhấn để mở bảng Chiết tính Sale

Hình ảnh: Giá trị booking dựa theo số khách đã chọn (tour Private)

Hình ảnh: Giá trị booking dựa theo số khách (SIC tour)

 • Dịch vụ ngoài: Nhấn để thêm mới các dịch vụ ngoài. Chọn loại NCC Và dịch vụ cho NCC tương ứng

- Nhấn để sửa dịch vụ ngoài đã chọn

- Nhấn để xóa NCC và dịch vụ ngoài đã chọn

 • Địa chỉ đón: Nhập điểm đón
 • Thời gian: Nhập thời gian đón khách, thời gian xuất phát
 • Ghi chú: Một số ghi chú liên quan đến booking này
 • Danh sách đoàn: Nhập tên thành viên trong tour.

- Nhấn để mở thêm các trường thông tin cụ thể như Quốc tịch, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Ghi chú.

- Nhấn để thêm mới 1 người trong đoàn

 • Nhấn để lưu booking vừa thao tác và quay trở về danh sách quick booking
 • Nhấn để lưu booking vừa tạo và thêm mới 1 booking khác ngay tại màn hình đang thao tác
 • Nhấn để lưu booking vừa tạo và thêm mới 1 booking khác ngay tại màn hình đang thao tác với thông tin Khách hàng giống booking vừa lưu.

2. Sửa, Chuyển thực hiện

- Tại danh sách các quick booking, nhấn chuột phải vào nhóm booking muốn sửa và chọn Sửa

Hình ảnh: Sửa booking trong danh sách

- Tất cả thông tin chi tiết của booking trong nhóm quick booking sẽ được hiển thị, nhấn để thu gọn tất cả thông tin chi tiết các booking, nhấn để mở rộng thông tin chi tiết tất cả booking trong nhóm

Hình ảnh: Danh sách các booking trong 1 nhóm quick booking

- Đối với các booking ở trạng thái Đặt dịch vụ, khi nhấn chuột phải sẽ có 3 thao tác có thể thực hiện được

 • Sửa: Sửa thông tin booking
 • Chuyển thực hiện: Chuyển thực hiện booking
 • Xóa: Xóa booking khỏi danh sách

Hình ảnh: Chuột phải vào một booking trong nhóm

- Nhấn để thêm 1 booking mới vào nhóm quick booking đang thao tác.

3. Ý nghĩa các trường tại danh sách quick booking

Hình ảnh: Danh sách các booking trong nhóm quick booking advance

- Lọc theo mã booking: Nhập mã booking vào ô "Nhấn enter để tìm kiếm"

- Lọc theo ngày khởi hành

- Lọc theo Người bán hàng (Nhân viên Sales, nhân viên tạo booking)

- Các booking có màu xanh lam (ví dụ: ) là các booking đang ở trang thái Đặt dịch vụ

- Các booking có màu xanh dương (ví dụ: ) là các booking đã được chuyển sang Điều hành (trạng thái Thực hiện)

- Các booking có màu nâu (ví dụ: ) là các booking đã được Quyết toán.