Đưa đón sân bay

Dịch vụ này nhằm cung cấp cho các đại biểu phương tiện di chuyển từ sân bay về khách sạn hoặc địa điểm tổ chức sự kiện. Nhà tổ chức sẽ đề xuất các loại phương tiện đưa đón kèm theo giá, từ đó đại biểu có thể đặt loại phương tiện và yêu cầu số lượng mà họ mong muốn. Dịch vụ đưa đón sân bay giúp các đại biểu không mất thời gian chờ xe di chuyển tới khách sạn hoặc địa điểm tổ chức sự kiện. Khi đặt dịch vụ, các đại biểu sẽ được đón đúng giờ và di chuyển tới khách sạn hoặc địa điểm tổ chức sự kiện một cách nhanh chóng.

Tại danh mục "Đưa đón sân bay", mỗi phương tiện sẽ gồm những thông tin sau:

  • Tên phương tiện: Loại phương tiện
  • Giá (USD): Giá chi tiết đối với từng loại phương tiện
  • Số lượng tối thiểu: Số lượng người tối thiểu đối với loại phương tiện tương ứng
  • Số lượng tối đa: Số lượng tối đa đối với loại phương tiện tương ứng
  • Trạng thái:Trạng thái Public - hiển thị hoặc Private - ẩn
  • Nội dung: Thông tin miêu tả

Quản trị viên có thể tùy chỉnh, thêm mới hoặc xóa khi cập nhật dịch vụ đưa đón sân bay.