Khách sạn

Phân mục này đề xuất danh sách khách sạn hỗ trợ các đại biểu lưu trú trong suốt thời gian tổ chức sự kiện. Tại danh sách khách sạn, quản trị viên có thể thêm các khách sạn mà đại biểu có thể đặt để lưu trú trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đây thường là những khách sạn có vị trí ở gần địa điểm tổ chức sự kiện.

Mỗi khách sạn sẽ bao gồm các thông tin:

1. Thông tin chung

 • Tên khách sạn: Tên của khách sạn
 • Mã khách sạn: Mã của khách sạn
 • Giá từ: Giá khách sạn
 • Số sao: Xếp hạng của khách sạn
 • Địa chỉ: Địa chỉ của khách sạn
 • Website: Website của khách sạn
 • Trạng thái: Trạng thái Public - hiển thị hoặc Private - ẩn
 • Bản đồ: Bản đồ của khách sạn
 • Miêu tả: Thông tin miêu tả chung về khách sạn
 • Khoảng cách tới khách sạn: Thông tin khoảng cách từ khách sạn đến địa điểm tổ chức sự kiện

2. Phòng khách sạn

 • Hình ảnh: Hình ảnh minh họa của phòng
 • Tiêu đề: Tên phòng
 • Mã phòng: Mã của phòng
 • Số phòng: Số lượng phòng
 • Bao gồm: Các tiện nghi và dịch vụ của phòng
 • Nội dung: Thông tin miêu tả thêm hoặc ghi chú của phòng

3. Cấu hình

 • Thư viện ảnh: Thư viện hình ảnh của khách sạn
 • Công cụ SEO: Thông tin SEO của khách sạn

Các đại biểu có thể lựa chọn đặt một trong những khách sạn mà nhà tổ chức đề suất hoặc liên hệ với ban tổ chức để đặt khách sạn khác theo yêu cầu, ban tổ chức có thể liên hệ để hỗ trợ các đại biểu trong quá trình tham dự sự kiện một cách thuận tiện nhất.