From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Tổng quan hệ thống

Quy trình nghiệp vụ

Hệ thống phát triển dự án đã nghiên cứu rất sát với tình hình vận hành thực tế của doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Vì thế bạn chỉ cần Theo quy trình nghiệp vụ, với hệ thống thật đơn giản khi bạn đã có kinh nghiệm trong vận hành, điều hành và quản lý công ty du lịch cũng như mảng công việc mà mình phụ trách.

1. Quản lý nhà cung cấp

2. Quản lý hệ thống dịch vụ đã ký hợp đồng hoặc do các nhà cung cấp đã báo giá

3. Quản lý tour Sản phẩm

4. Quản lý giá, chiết tính giá tour từ giá cơ sở để đáp ứng hệ thống booking lấy giá tại thời điểm booking một cách tự động

5. Thêm Booking mới

6. Quản lý booking (bao gồm: tình trạng Sales)

7. Quản lý điều hành (Booking, Đặt dịch vụ, sổ tour, sổ điều hành xe, hướng dẫn....)

8. Quản lý quyết toán tour (hướng dẫn viên, điều hành, kế toán)

9. Quản lý kế toán, quyết toán tổng hợp tour

 

Các nghiệp vụ thao tác sẽ có trong các phân hệ của hệ thống DOCs này, vì thế bạn có thể tham khảo thêm tại các vùng khác của hệ thống


troubleshootingguide.gif