From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

SIC - Group

SIC - GROUP Tour được phân loại theo nhóm nhỏ (hoặc group) nhưng có chất lượng cao hơn so với tour tổ chức ghép nhóm lớn. Giá được cấu thành bởi hệ thống dịch vụ, giá/pax thường theo nhóm vì thế giá rẻ hơn rất nhiều so với giá/pax của Private tour. Quy trình thực hiện booking và điều hành như sau:

1. Tạo booking mới

Menu > Booking/Request > Tạo booking mới

TravelMaster tích hợp hệ thống BookingEngine có thể đồng bộ từ Website du lịch do VietISO sản xuất. Hình thành mô hình quản lý khép kín trong cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch của bạn thông qua hệ thống API.

 

Các thao tác: Menu -> Booking/Request (hoặc)

Tại màn hình trang chủ hệ thống truy cập theo hình dưới đây


Hình: menu truy cập nhanh của hệ thống sườn tay trái

Sau khi click Thêm Bkk/Reqs, màn hình hiển thị yêu cầu  nhập liệu theo các tiêu chí dưới đây với dữ liệu bắt buộc

Thông tin phiếu dịch vụ

 • Tỉ giá
 • Tiền tệ
 • Mã booking
 • Ngày bắt đầu: ngày sử dụng dịch vụ đầu tiên (ngày khởi hành của tour trong một hành trình)
 • Hạn thanh toán: Hạn thanh toán Booking
 • Loại: Khách hàng | đối tác | nhà cung cấp
 • Tình trạng: yêu cầu (reqs), đặt dịch vụ (Bkk)
 • Thanh toán: phương thức thanh toán, loại giao dịch là tiền mặt, chuyển khoản..v...
 • Tiền thuế VAT: tích chọn nếu dịch vụ yêu cầu có hóa đơn VAT
 • Tên khách hàng: hệ thống sử dụng dữ liệu khách hàng đã tồn tại hoặc tạo mới (theo hình dưới đây)

   

Dịch vụ yêu cầu

Lựa chọn dịch vụ bạn sẽ bán:

1. Tour du lịch

2. Chọn: Tick chọn nếu là SIC Tour

+ Các thao tác khi chuột phải lên một Booking:

 

Các thao tác khi chuột phải lên một Booking

+ Tìm kiếm Booking: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các Booking khác nhau:

- Ô điền thông tin cần tìm kiếm
- Ngày yêu cầu cần tìm kiếm
- Dịch vụ cần tìm kiếm (Phòng khách sạn, Tour du lịch, Vé thắng cảnh, v.v...)
- Tình trạng cần tìm kiếm (Thực hiện, Hủy, Tạm dừng, v.v...)
- Mã tiền tệ cần tìm kiếm (USD, VND, v.v...)
- Loại khách cần tìm kiếm (Khách lẻ, Khách online, Nhà cung cấp, v.v...)
- Đối tác cần tìm kiếm

* Muốn xem thông tin của một Booking, chúng ta nhấp chuột trái vào Booking đó. Bảng thông tin của Booking đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới.

** Thêm nhanh thông tin của Booking bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của Booking. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Booking tại đây

 

2. Điều hành

3. Chiết tính SIC Tour

3. Cấu hình giá

4. Cấu hình khoảng khách

5. Tạo tour SIC sản phẩm

6. Đặc điểm hệ thống dịch vụ

Các booking cùng ngày, cùng mã sẽ tự động tạo ra 01 tour thực hiện


troubleshootingguide.gif