S.I.C tour

Truy cập: Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm

S.I.C Tour / Tour ghép nhóm là loại hình tour được thiết kế phục vụ cho tour thực hiện có nhiều booking khởi hành cùng 01 mã tour, cùng ngày khởi hành. Giá tour được tính dựa trên nhóm/đoàn lớn hơn nên chi phí/pax rẻ hơn so với PRIVATE tour

Thêm mới

Có 2 cách để thêm mới 1 tour sản phẩm:

- Cách 1: Tải danh sách Tour sản phẩm lên hệ thống.

Tại góc trên cùng - bên trái của màn hình danh sách Tour sản phẩm, nhấn sẽ hiển thị ra bảng như ảnh dưới đây.

Hình ảnh: Import danh sách Tour sản phẩm

Tại Bước 1: Download file Spreadsheet, nhấn chọn Loại tour để hệ thống trả về file Excel phù hợp với Loại tour bạn chọn. Có 2 loại tour là tour SIC và tour Private, trong đó:

- Tour Private: Tour riêng

- Tour SIC: Tour lẻ ghép đoàn

sau đó nhấn và tải file mẫu Excel về máy, các thông tin cần nhập trong File Excel bao gồm: Mã Tour | Tên Tour | Số ngày | Loại tour

Lưu ý khi nhập dữ liệu và tải lên hệ thống, xem tại đây

Sau khi điền thông tin vào file Excel, tại Bước 2: Attach File, Nhấn nút và chọn file Excel vừa điền nội dung

Nhấn để hoàn tất thao tác

- Cách 2: Tại màn hình danh sách tour sản phẩm, di chuột lên góc trên bên phải màn hình của bạn, nhấn để thêm mới 1 tour sản phẩm:

Hình ảnh: Thêm thông tin chung của 01 tour

Các thông tin cần nhập bao gồm:

 • Mã tour: mã của chương trình tour mà bạn muốn đặt, nhằm hiển thị ngắn gọn tên chương trình tour, phục vụ cho các báo cáo sau này
 • Tên tour: đây là tên đầy đủ của chương trình tour mà bạn có thể đặt
 • Loại hình du lịch: Loại hình du lịch của tour. Nhấn để chọn, có thể chọn nhiều Loại hình du lịch khác nhau.
 • Số ngày/đêm: Thời gian đi tour cho cả hành trình mà bạn muốn xây dựng chương trình
 • Điểm khởi hành: Thành phố, quốc gia mà bạn muốn khởi hành chương trình tour
 • Tình trạng: Tình trạng của tour. Nhấn để ô tình trạng chuyển sang màu xanh dương đồng nghĩa với Mở tour
 • Loại tour: Loại tour SIC hay Tour Private. Trong đó:

- Tour Private: Tour nhóm lẻ

- Tour SIC: Tour lẻ ghép đoàn

Nhấn nút để hoàn tất thao tác tạo thông tin cơ bản của tour

Hệ thống quay về danh sách Tour sản phẩm, nhấn chuột phải vào tour muốn thao tác và nhấn Sửa để sửa nội dung chương trình tour và các chính sách tour.

Hình ảnh: Thêm mới Tour sản phẩm

Nhấn nút LƯU & TIẾP THEO để chuyển sang Bước 2

Bước 2: Tab Chương trình tour

Lịch trình, các dịch vụ và giá bán chương trình được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi (Điều 4 – luật du lịch)

Để thêm được các ngày tour vào chương trình tour, vui lòng nhất nút Thêm ngay phía dưới của tab Chương trình tour, nhập đầy đủ các thông tin trên cửa sổ bật ra trên màn hình của bạn

 • Ngày: là số ngày thứ mấy trong chương trình tour mà bạn sẽ nhập (ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4...v..v..)
 • Tên hành trình: tên ngắn nhất của ngày tour (Hà Nội - Hạ Long, Halong Bay - Hanoi City - Flight to Hue...v..v..)
 • Nội dung: nội dung ngày đi tour của chương trình tour (như là: đi đâu, ăn gì, làm gì, ngắm gì, hưởng thụ được những gì, v..v..)
 • Dịch vụ cung cấp: là những dịch vụ mà sẽ cung cấp cho ngày tour này, bạn cần lựa chọn đầy đủ các dịch vụ cho ngày đi tour, nhằm phục vụ cho việc chiết tính tour vào bước tiếp theo

Nhấn nút LƯU LẠI để hoàn thành 01 ngày tour

Bước 3: Tab Thông tin tour

 • GIỚI THIỆU TOUR
 • BAO GỒM: Bạn chỉ nhập dưới dạng text nhằm phục vụ cho các công việc xem lại dịch vụ bao gồm trong touR
 • KHÔNG BAO GỒM: Bạn chỉ nhập dưới dạng text, ghi ra các dịch vụ sẽ không được bao gồm trong tour
 • CÁC CHÍNH SÁCH TOUR

Lưu ý: - Nhập đầy đủ các yếu tố bắt buộc để giúp bạn dễ dàng lọc, tìm kiếm trong quá trình vận hành về sau. - Đối với các Tab: Công việc, Lịch hẹn phục vụ cho các công việc khi liên quan đến việc điều hành khi liên quan trực tiếp tới việc xây dựng chương trình tour - Tab Link: một dạng của API, cho phép người đi du lịch booking direct vào phần mềm, thay vì nhận mail trả lời theo cách truyền thống.

Các thao tác chuột phải lên tour sản phẩm:

(Màn hình khi nhấn chuột phải vào tour sản phẩm)

Xem | Nhân bản | Sửa | Wizard | Xóa | Sinh

Các thao tác này bạn lưu ý phải được cấp phép để thao tác cũng như thực hiện các tác vụ tương ứng.

Quản lý hành trình

Mỗi tour sản phẩm sẽ có một hoặc nhiều ngày đi tour khác nhau, số hành trình tương ứng với số ngày đi tour.

Chiết tính giá tour

Bảng chiết tính giá tour giúp cho người điều hành tính được giá tour theo từng khách du lịch hoặc ngày xuất phát một cách nhanh chóng dựa trên số lượng dịch vụ sử dụng trên mỗi tour. Các dịch vụ được lấy từ các nhà cung cấp thuộc hệ thống Nhà cung cấp.

Mở bán tour

Tính năng mở bán tour sẽ giới hạn số khách cùng khởi hành trong một ngày để doanh nghiệp chủ động được việc điều phối, sắp xếp thực hiện tour.

Các thao tác bao gồm:

B1. Truy cập Menu > Dịch vụ > Tour sản phầm

B2: Tại danh sách tour sản phẩm, nhấn chuột phải vào tour SIC muốn mở bán tour

Hình ảnh: Thao tác mở bán tour

Một bảng popup hiện ra yêu cầu quản lý ngày mở bán và số vé mở bán. Thứ tự thao tác bao gồm:

Hình ảnh: Quản lý ngày mở bán và số lượng vé mở bán

Thứ tự thao tác bao gồm:

 • Thêm Ngày mở bán: Nhấn , một bàng hiện ra yêu cầu nhập thông tin

Có 2 cách để thêm ngày mở bán

- Cách 1: Thêm số chỗ mở bán cho từng ngày

Hình ảnh: Thêm số chỗ mở bán theo từng ngày

+ Trường, Loại áp dụng, nhấn chọn Ngày đã chọn

+ Trường Lựa chọn ngày, chọn ngày Mở bán

+ Trường Số chỗ: Chọn số chỗ mở bán

Nhấn để Lưu lại thao tác vừa thực hiện

- Cách 2: Thêm số chỗ mở bán theo khoảng thời gian

Hình ảnh: Thêm số chỗ mở bán theo khoảng ngày

+ Trường Loại áp dụng, nhấn chọn Khoảng ngày

+ Trường Lựa chọn ngày, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc mở bán

+ Trường Lựa chọn (mục NHỮNG NGÀY ÁP DỤNG) nhấn chọn những ngày áp dụng mở bán trong khoảng đã chọn.

Các kí hiệu M, T, W, T, F, S, S chính là các ngày trong tuần: M - Monday, T- Tuesday, W- Wednesday, T - Thursday, F - Friday , S- Saturday, S- Sunday

Ví dụ: Ngày áp dụng từ 30/05/2019 đến 06/06/2019 và tick các chữ M, W, F thì chỉ 3 ngày này mới được áp dụng số chỗ mở bán.

+ Trường Số chỗ: Nhập số chỗ mở bán

+ Nhấn để hoàn tất thao tác.

 • Sửa số chỗ mở bán: Đối với những ngày đã được mở bán, nhấn để sửa số chỗ mở bán (Lưu ý: Số chỗ mở bán sau khi sửa không được nhỏ hơn số chỗ đã bán)

Hình ảnh: Sửa số chỗ mở bán

 • Xóa ngày mở bán: Nhấn để Xóa ngày mở bán trong danh sách (Lưu ý: Chỉ có thể xóa các ngày mở bán nếu ngày đó chưa có vé nào ở trạng thái Đã bán hoặc Đang chờ)

B3. Thao tác khi đặt dịch vụ tour

Sau khi đã chọn ngày mở bán tại Bước 1, bạn chuyển sang khu vực booking để đặt tour.

Tại Phiếu đặt dịch vụ, những ngày không thuộc ngày mở bán tour sẽ bị ẩn đi, bạn chỉ có thể nhấn chọn những ngày đã được tick Mở bán tour.

Hình ảnh: Chọn ngày khởi hành của tour SIC

Update: 05/04/2020