From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Tour sản phẩm

Tour Sản Phẩm là các tour đã được doanh  nghiệp khảo sát một cách kỹ lưỡng hành trình, chất lượng dịch vụ, nhà cung cấp, hệ thống giá bán và các yếu tố hình thành lên tour, cũng như các điểm nổi bật, điểm hạn chế của tour, nhằm cung cấp cho người đi tour một trải nghiệm đầy đủ khi doanh nghiệp của bạn đã chuẩn bị mọi dịch vụ du lịch, điểm đến một cách tốt nhất và hợp lý nhất.

Việc setup tour sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tới mức tối đa các chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức tour, khi tour đã được khảo sát, lên chương trình hợp lý cả về hành trình đi lại, văn hóa nơi đến sẽ giúp cho khách du lịch một trải nghiệm đầy đủ tới mức tuyệt đối nhất có thể.

Mỗi tour bắt buộc phải có chiết tính giá cụ thể cho từng khoảng thời gian cũng như loại hình, dịch vụ phát sinh. 

Menu Tour Sản phẩm


troubleshootingguide.gif